ΦΕΚ 3751/Β/29.09.2017

  • 25 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 14545

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Προσοτσάνης.(4)

Επιστροφή