ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28 Ιουλίου 2021

Απόφ. 88802/1791

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής συνοικισμού Μανωλιάσας Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών στα Ο.Τ. 8, 9, 10, 11 και 12. (2)

Επιστροφή