ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28 Ιουλίου 2021

Απόφ. 91065/1832

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής Συνοικισμού Ριζών Δήμου Πρέβεζας στο Ο.Τ. 17.(1)

Επιστροφή