ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021

  • 02 Δεκεμβρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.(1)

Επιστροφή