ΦΕΚ 483/Δ/28.07.2021

  • 30 Ιουλίου 2021

Απόφ. 77249

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (13.421,67 τ.μ.) στην Τ.Κ. Πετρανών της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για κοινωφελή σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α΄ 4) για την εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).(1)

Επιστροφή