ΦΕΚ 3765/Β/23.10.2017

  • 26 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. Δ.Ο.Υ-Δ13/οικ-121/Φ.911

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2017-2018.(3)

Επιστροφή