ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021

  • 30 Νοεμβρίου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887

Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».(1)

Επιστροφή