ΦΕΚ 443/Δ/26.07.2021

  • 27 Ιουλίου 2021

Απόφ. ΠΔ 24-6-21

Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας των Φάρων.(1)

Επιστροφή