ΦΕΚ 3327/Β/26.07.2021

  • 27 Ιουλίου 2021

Απόφ. 33582

Τροποποίηση της με υπ’ αρ. 15844/14-09-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Καθορισμός των οδών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων» (Β’ 1985).(1)

Επιστροφή