ΦΕΚ 3803/Β/17.08.2021

  • 18 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/71274/615

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.ΘΑ.).(4)

Επιστροφή