ΦΕΚ 3851/Β/18.08.2021

  • 19 Αυγούστου 2021

Απόφ. Γ.Π. Δ11οικ./59903

Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.(1)

Επιστροφή