ΦΕΚ 568/Δ/02.09.2021

  • 03 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. 150066

Επανέγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.(1)

Επιστροφή