ΦΕΚ 4447/Β/28.09.2021

  • 28 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599

Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4342/2015.(1)

Επιστροφή