ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. 105334

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β΄2142).(2)

Επιστροφή