ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. 105339

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 2143).(3)

Επιστροφή