ΦΕΚ 3766/Β/11.10.2017

  • 27 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 16894

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας.(3)

Επιστροφή