ΦΕΚ 3766/Β/26.09.2017

  • 27 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 142716

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας.(1)

Επιστροφή