ΦΕΚ 342/Β/30.01.2021

  • 30 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. Y8

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση και υποστήριξη της διεθνούς πρωτοβουλίας της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.(1)

Επιστροφή