ΦΕΚ 245/Β/26.01.2021

  • 26 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1197

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. (3)

Επιστροφή