ΦΕΚ 253/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. Δ30/Δ5α/18495

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2021.(3)

Επιστροφή