ΦΕΚ 192/Β/25.01.2021

  • 25 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. ΔΣ 121/11

Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (άρθρα 2 παρ. 8β και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει), των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα των περιοχών στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή με κωδικό σύμβασης ΚΤ1-03.(3)

Επιστροφή