ΦΕΚ 51/Β/13.01.2021

  • 13 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 223146/20

Έγκριση της αριθμ. 293/2020 απόφασης του Δη- μοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (1)

Επιστροφή