ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά.(1)

Επιστροφή