ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 3

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά.(3)

Επιστροφή