ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2020

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 4241

Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014- 2020» και ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ).(1)

Επιστροφή