ΦΕΚ 6037/Β/31.12.2020

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 3268

Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά.(1)

Επιστροφή