ΦΕΚ 24/Β/08.01.2021

  • 08 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 41

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο Καλαφάτη.(1)

Επιστροφή