ΦΕΚ 29/Β/08.01.2021

  • 09 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2252 ΕΞ 2021

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή