ΦΕΚ 29/Β/08.01.2021

  • 09 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2242 ΕΞ 2021

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή