ΦΕΚ 5948/Β/31.12.2020

  • 11 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 149452 ΕΞ 2020

Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» και μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Ο.Κ. σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.(1)

Επιστροφή