ΦΕΚ 35/Β/11.01.2021

  • 11 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 8071

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη.(1)

Επιστροφή