ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021

  • 20 Νοεμβρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.(1)

Επιστροφή