ΦΕΚ 67/Α/24.04.2021

  • 24 Απριλίου 2021

Απόφ. Πράξη 6 της 29-3-2021

Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(1)

Επιστροφή