ΦΕΚ 3826/Β/23.10.2017

  • 01 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 43793

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας γιατην έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο ΔήμοΤαύρου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου τηςΠεριφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή