ΦΕΚ 91/Α/05.06.2021

  • 05 Ιουνίου 2021

Απόφ. Πράξη 16 της 31-5-2021

Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.(1)

Επιστροφή