ΦΕΚ 96/Α/11.06.2021

  • 12 Ιουνίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.(1)

Επιστροφή