ΦΕΚ 3814/Β/12.10.2017

  • 01 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 63637

Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (3) τρεις περιοχές της Νήσου Σύρου, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.(1)

Επιστροφή