ΦΕΚ 3391/Β/28.07.2021

  • 30 Ιουλίου 2021

Απόφ. 77946

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ’’Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β’ 5399). (2)

Επιστροφή