ΦΕΚ 3369/Β/28.07.2021

  • 30 Ιουλίου 2021

Απόφ. 80949/Ν1

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).(1)

Επιστροφή