ΦΕΚ 3530/Β/03.08.2021

  • 04 Αυγούστου 2021

Απόφ. 498/2021

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2021.(1)

Επιστροφή