ΦΕΚ 516/Δ/06.08.2021

  • 06 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/70300/2236

Τροποποίηση της υπ’ αρ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/74420/ 1842/5.11.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με κωδικό GR 2440006 και ονομασία τόπου «Όρος Καλλίδρομο» των Δήμων Καμμένων Βούρλων, Λαμίας και Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (789 Δ’).(1)

Επιστροφή