ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 06 Αυγούστου 2021

Απόφ. 226692

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών» στους Προϊσταμένους: της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και στους αναπληρωτές τους. (3)

Επιστροφή