ΦΕΚ 165/Α/01.11.2017

  • 02 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 4494

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή