ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 06 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73462/1430

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548/2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (5496 B’).(1)

Επιστροφή