ΦΕΚ 533/Δ/13.08.2021

  • 16 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71276/2654

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8810/24-02-2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στους χώρους ΔΕΗ και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (Ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 105).(1)

Επιστροφή