ΦΕΚ 3756/Β/13.08.2021

  • 16 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.(1)

Επιστροφή