ΦΕΚ 3792/Β/13.08.2021

  • 17 Αυγούστου 2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9768/Α325

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.6411/Α325/10.03.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 1049), ως προς τις πληγείσες περιοχές.(3)

Επιστροφή