ΦΕΚ 2596/Β/16.06.2021

  • 18 Ιουνίου 2021

Απόφ. 65304

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2021/647 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2021.(2)

Επιστροφή