ΦΕΚ 1954/Β/14.05.2021

  • 14 Μαΐου 2021

Απόφ. 47625

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21142/18.02.2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄517).(1)

Επιστροφή