ΦΕΚ 3831/Β/16.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 14084/180779

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καλαμπάκας.(4)

Επιστροφή